WYBURZENIA, ROZBIÓRKI
PRACE ZIEMNE, MAKRONIWELACJE
DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ

WYBURZENIA, PRACE ZIEMNE, DROGI Z KOSTKI


BOGMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą prywatną, powstałą w 1991 roku. Firma specjalizuje się głównie w usługach sprzętowo-transportowych i utylizacji odpadów, a w szczególności gruzu rozbiórkowego. Poza tym posiada doświadczenie z zakresu wyburzania i rozbiórek obiektów przemysłowych, domów, kamienic.

Posiadamy własną bazę sprzętowo-transportową, zaplecze techniczne prowadzące stały rozwój i modernizację sprzętu. Firma nieustannie poszerza swoją ofertę dostosowując się do zmian rynkowych i narastających potrzeb i wymagań klientów.

Prowadzony jest równocześnie stały nacisk na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz jak najlepszej organizacji pracy. W swojej polityce działania jesteśmy zorientowani na klienta, jego gusta i preferencje. Osiągnęliśmy silną i stabilną pozycję na rynku.


Wyburzenia Z kostki brukowej Wyburzanie budynków Makroniwelacje Wykopy Prace ziemne Rozbiórki

Za największy sukces naszej firmy uważamy umiejętność dostosowania się do potrzeb i wymagań rynku, zgromadzenie w firmie kompetentnych pracowników oraz umiejętność motywowania ich. Jesteśmy niewielką, ale za to prężną firmą, dzięki szerokiemu zakresowi świadczonych usług, kompleksowości i elastyczności działania.

Posiadamy wymagane prawem zezwolenia na zbieranie, transport i odzysk odpadów wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Nasze wysokie kompetencje w dziedzinie transportu i utylizacji opadów, rzetelność i doświadczenie naszych pracowników, atrakcyjne warunki współpracy, własny specjalistyczny transport oraz wysoki poziom świadczonych usług, sprawiły, że zaufało nam wiele renomowanych firm.

Nasi klienci są naszą wizytówką. Od początku naszego istnienia nie pozostajemy obojętni na otoczenie.

Współorganizujemy i finansujemy liczne imprezy kulturalne i rozrywkowe. Planujemy dalej rozwijać swoją działalność w tym też celu powiększamy bazę sprzętowo-transportową, doskonalimy metody pracy, podnosimy kwalifikacje pracowników i pozyskujemy nowych klientów.