WYBURZENIA, ROZBIÓRKI
PRACE ZIEMNE, MAKRONIWELACJE
DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ

WYKAZ WYKONANYCH PRAC


 1. Prace ziemne przy budowie hali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy I LO w Żninie - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja kwiecień 2009-październik 2009
 2. Prace drogowe przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 25 w Bydgoszczy- zleceniodawca KONTBUD Sp. z o. o., realizacja kwiecień 2009-czerwiec 2009
 3. Prace drogowe przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śląskiej 46 w Bydgoszczy- zleceniodawca KONTBUD Sp. z o. o., realizacja kwiecień 2009-lipiec 2009
 4. Prace drogowe przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gieryna w Bydgoszczy- zleceniodawca PW EBUD Sp. z o. o., realizacja grudzień 2007-kwiecień 2008
 5. Prace ziemne przy rozbudowa i przebudowa obiektów sportowych CWKS "ZAWISZA" przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja maj 2007-lipiec 2008
 6. Prace ziemne i rozbiórkowe przy budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janosika w Bydgoszczy - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja czerwiec 2008-wrzesień 2008
 7. Prace ziemne, drogowe oraz wykonanie zieleni przy budowie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Inowrocławiu - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja wrzesień 2008-październik 2008
 8. Prace drogowe oraz wykonanie terenów zielonych przy przebudowie istniejącego budynku biurowego na funkcję mieszkalno-usługową przy ul. Jagiellońskiej 109 w Bydgoszczy - zleceniodawca TOP SHOPPING BYDGOSZCZ Sp. z o.o., realizacja maj 2008-październik 2008
 9. Prace ziemne oraz rozbiórkowe przy budowie zakładu radioterapii Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja listopad 2008-październik 2009
 10. Prace rozbiórkowe dwóch chłodni kominowych na terenie Zakładu Elektrociepłowni w Bydgoszczy - zleceniodawca BYDGOSTA Sp. z o.o., - realizacja listopad 2008-grudzień 2008
 11. Prace drogowe przy przebudowie obiektów sportowych BKS POLONIA przy ul. Sportowej w Bydgoszczy - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja luty 2009-marzec 2009
 12. Prace ziemne, drogowe przy budowie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Łochowie - zleceniodawca RBBiMOS TARTAN, realizacja sierpień 2009-wrzesień 2009
 13. Budowa boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej - zleceniodawca Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej - realizacja lipiec 2009- październik 2009
 14. Wykonanie dróg tymczasowych i docelowych przy rozbudowie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy - zleceniodawca BUDIMEX S.A., realizacja marzec 2010 - wrzesień 2012
 15. Budowa drogi dojazdowej do pomieszczeń technicznych na terenie WER Lisi Ogon - zleceniodawca Poczta Polska SA - realizacja październik 2009- listopad 2009
 16. Budowa kompleksów sportowych na terenie Gminy Koronowo - zleceniodawca Urząd Gminy w Koronowie, realizacja listopad 2009-wrzesień 2010
 17. Budowa drogi technicznej na terenie oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - zleceniodawca Spółka Wodna KAPUŚCISKA, termin realizacji styczeń 2010-marzec 2010
 18. Budowa dwóch boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Toruniu - zleceniodawca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, realizacja marzec 2010-sierpień 2010
 19. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Armii Ludowej 45/63 w Toruniu" - zleceniodawca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, realizacja styczeń 2010-październik 2010
 20. Budowa parkingu przy Centrum Sportu i Rekreacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Armii Ludowej 45/63 w Toruniu - zleceniodawca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, realizacja październik 2010-listopad 2010
 21. Prace drogowe przy budowie lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Miejskim w Grudziądzu - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja sierpień 2010-październik 2010
 22. Budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - zleceniodawca Gmina Chełmża, realizacja maj 2010-lipiec 2010
 23. Budowa parkingu przy ul. Hallera w Toruniu" - zleceniodawca Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, realizacja marzec 2010-kwiecień 2010
 24. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarżu w ramach projektu Radosna Szkoła - zleceniodawca Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, realizacja wrzesień 2010-październik 2010
 25. Prace wyburzeniowe i ziemne przy rozbudowie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja luty 2010-marzec 2010
 26. Prace ziemne przy rozbudowie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja listopad 2009-marzec 2010
 27. Remont ulicy Mohna w Toruniu od ul. Żwirki i Wigury do ul. Długiej - zleceniodawca Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, realizacja wrzesień 2010-maj 2011
 28. Budowa chodnika w ulicy Toruńskiej w Unisławiu - zleceniodawca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, realizacja listopad 2010-maj 2011
 29. Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie nawierzchni przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja grudzień 2010-maj 2011
 30. Zagospodarowanie terenu parku pałacowego w Olszewce - zleceniodawca KONTBUD, realizacja październik-grudzień 2011
 31. Prace rozbiórkowe przy budowie Centrum Biurowo-Konferencyjnym przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu - zleceniodawca MARBUD, realizacja maj-wrzesień 2011
 32. Prace drogowe przy budowie osiedla mieszkaniowego APARTAMENTY ZEN - zleceniodawca MARBUD, realizacja lipiec 2011-maj 2013
 33. Budowa boiska sportowego w ramach projektu Moje Boisko - Orlik 2012 w Toruniu przy ul. Gagarina - zleceniodawca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, realizacja lipiec-wrzesień 2011
 34. Przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych na terenie ZOZ Chełmno - zleceniodawca ZOZ Chełmno, realizacja czerwiec-październik 2011
 35. Budowa parkingu przy basenach letnich w Toruniu - zleceniodawca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, realizacja październik-grudzień 2011
 36. Prace drogowe i ziemne przy budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów (REMONDIS) - zleceniodawca PERFEKT, realizacja sierpień 2011 - marzec 2012
 37. Budowa placu składowego na terenie Zakładu TFKable w Bydgoszczy - zleceniodawca TeleFonika Kable SA, realizacja sierpień-grudzień 2011
 38. Prace rozbiórkowe obiektów Żeglugi Bydgoskiej przy ul. Fordońskiej 156 - zleceniodawca WENA Sport Factory, realizacja wrzesień 2011
 39. Prace drogowe na terenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu - zleceniodawca PBU BUDOPOL, realizacja październik 2011 - marzec 2012
 40. Prace drogowe przy budowie Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu - zleceniodawca PBU BUDOPOL, realizacja kwiecień - lipiec 2012
 41. Wykonanie dróg chodników i parkingów przy realizacji zadania pn. "Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów hali pomp i wieży ciśnień w Bydgoszczy" - zleceniodawca Ebud Przemysłówka Sp. z o. o., realizacja luty - październik 2012
 42. Remont świetlicy wiejskiej, budowa chodnika oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wybcz -zleceniodawca Gmina Łubianka, realizacja maj - wrzesień 2012
 43. Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Głuchowo i Kuczwały - zleceniodawca Gmina Chełmża, realizacja kwiecień - wrzesień 2012
 44. Budowa parkingów i dróg dojazdowych przy domach studenta przy ul. Kaliskiego w Bydgoszczy - zleceniodawca Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, realizacja lipiec - wrzesień 2012
 45. Budowa boiska sportowego w ramach projektu Moje Boisko - Orlik 2012 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja lipiec - listopad 2012
 46. Wymiana utwardzenia placu manewrowo-parkingowego na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - zleceniodawca Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy, realizacja listopad - grudzień 2012
 47. Przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy - zleceniodawca Budopol SA, realizacja grudzień 2012 - styczeń 2013
 48. Naprawa drogi na terenie Zakładu TFKable w Bydgoszczy - zleceniodawca TeleFonika Kable SA, realizacja październik 2012 - lipiec 2013
 49. Budowa drogi osiedlowej (ul. Rzemieślnicza) w Unisławiu - zleceniodawca Gmina Unisław - realizacja listopad 2012 - maj 2013
 50. Wykonanie parkingu wraz z dojazdem przy leśniczówce w Janowie - zleceniodawca Nadleśnictwo Toruń, realizacja listopad 2012 - maj 2013
 51. Wykonanie prac drogowych przy budowie podczyszczalni wód deszczowych w Bydgoszczy - zleceniodawca Ebud Przemysłówka Sp. z o. o., realizacja marzec - maj 2013
 52. Budowa chodników w miejscowościach na terenie Gminy Chełmża - zleceniodawca Gmina Chełmża, realizacja kwiecień 2012 - maj 2013
 53. Kompleksowe wykonanie prac ziemnych i drogowych przy budowie hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalno-technicznym, wraz z drogami, placami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Głuchowo dla firmy Donauchem - zleceniodawca Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej, realizacja lipiec 2013 - maj 2014
 54. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej w Ostromecku - zleceniodawca Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, realizacja czerwiec - sierpień 2013
 55. Budowa dróg i parkingów w miejscowości Bierzgłowo - zleceniodawca Gmina Łubianka, realizacja czerwiec - październik 2013
 56. Wykonanie parkingu na terenie salonu samochodowego KIA w Bydgoszczy - zleceniodawca KIA Makarewicz, realizacja październik - listopad 2013
 57. Budowa dróg i parkingów przy budowie budynku magazynowo-usługowego z częścią administracyjno-socjalną w Bydgoszczy - róg ul. Frankego i Paciorkiewicza (teren hurtowni instalacyjne BIMs) - zleceniodawca KONTBUD Sp. z o. o., realizacja wrzesień 2013 - maj 2014
 58. Budowa dróg i parkingów przy budowie basenu przy ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy - zleceniodawca BUDOPOL SA, realizacja listopad 2013 - luty 2014
 59. Wykonanie dróg i parkingów na terenie szpitala zakaźnego przy ul. Floriana w Bydgoszczy - zleceniodawca TBInvest, realizacja marzec - maj 2014
 60. Rozbiórka budynków Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy - zleceniodawca WEZAMBUD, realizacja kwiecień - maj 2014
 61. Wykonanie prac drogowych, budowa kortów tenisowych, boiska do piłki nożnej z sztucznej trawy wraz z kanalizacją drenażową, boiska do piłki plażowej, boiska o nawierzchni poliuretanowej na terenie Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy - zleceniodawca KONTBUD Sp. z o. o., realizacja kwiecień 2014 - marzec 2015
 62. Naprawa nawierzchni parkingów na terenie firmy Unitech przy ul. Przemysłowej w Bydgoszczy - zleceniodawca Unitech, realizacja styczeń - czerwiec 2014
 63. Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu chełmińskiego i bydgoskiego - zleceniodawca Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, realizacja kwiecień - listopad 2014
 64. Budowa boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z piłkochwytami oraz trybunami w Ostromecku - zleceniodawca Gmina Dąbrowa Chełmińska, realizacja lipiec - październik 2014
 65. Rozbiórka zbiorników na paliwa w kompleksach wojskowych na terenie miasta Bydgoszcz - zleceniodawca 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, realizacja listopad - grudzień 2014
 66. Wykonanie prac drogowych wraz z oświetleniem terenu i terenami zielonymi na ternie Izby Celnej w Toruniu - zleceniodawca Izba Celna w Toruniu, realizacja grudzień 2014
 67. Wykonanie trzech boisk z nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja grudzień 2014 - czerwiec 2015
 68. Budowa boisk: wielofunkcyjnego i do gry w piłkę nożną o sztucznych nawierzchniach przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Słonecznej 19 w Bydgoszczy - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja kwiecień - lipiec 2015
 69. Rozbiórka wraz z wywozem i utylizacja materiałów rozbiórkowych obiektów przy ul. Focha w Bydgoszczy - zleceniodawca Centrum Handlowe Polska Obiekt 6 Sp. z o. o., realizacja maj - czerwiec 2015
 70. Wykonanie zadania pod nazwa: Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - park wiejski z fontanną, zleceniodawca Gmina Dąbrowa Chełmińska, realizacja maj - czerwiec 2015
 71. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych wraz wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Gminy Łysomice - zleceniodawca Gmina Łysomice, realizacja maj - czerwiec 2015
 72. Prace drogowe przy budowie budynków mieszkalnych na osiedlu "Zakontek" w Zielonce, zleceniodawca - Kontbud Sp. z o. o., realizacja maj 2013 - wrzesień 2015
 73. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr przy ul. Wojska Polskiego nr 47a w Toruniu - zleceniodawca Gmina Miasta Toruń, realizacja maj - grudzień 2015
 74. Budowa boiska do gry w koszykówkę oraz wykonanie terenu rekreacyjnego domu studenta przy ul. Kaliskiego w Bydgoszczy - zleceniodawca Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy, realizacja sierpień - październik 2015
 75. Budowa ulicy Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej - zleceniodawca Gmina Dąbrowa Chełmińska, realizacja wrzesień - grudzień 2015
 76. Przebudowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bydgoszczy - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja wrzesień 2015 - maj 2016
 77. Budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem drenażu, oświetlenia oraz terenów zielonych na terenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy - zleceniodawca Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, realizacja listopad - grudzień 2015
 78. Budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz terenów zielonych na terenie Urzędu Celnego w Toruniu przy ul. Batorego 61 - zleceniodawca Izba Celna w Toruniu, realizacja listopad - grudzień 2015
 79. Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia - zleceniodawca Gmina Świecie, realizacja październik 2015 - maj 2016
 80. Budowa miasteczka ruchu drogowego na osiedlu Tatrzańskim - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja grudzień 2015 - czerwiec 2016
 81. Wykonanie parkingu wokół pawilonu handlowego w Nakle - zleceniodawca AGD RTV Przytarscy, realizacja czerwiec, lipiec 2016
 82. Wykonanie dróg wewnętrznych na terenie Zakładów Chemicznych NITROCHEM - zleceniodawca KONTBUD Sp. z o. o., realizacja lipiec - sierpień 2016
 83. Wykonanie parkingu na terenie 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszcz - zleceniodawca 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, realizacja maj - sierpień 2016
 84. Prace drogowe przy rozbudowie Zakładu Produkcyjnego "Projprzem" w Koronowie - zleceniodawca Bydgosta Sp. z o. o., realizacja lipiec - październik 2016
 85. Wykonanie boiska wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Zespołu Szkół Katolickich przy ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy, zleceniodawca Zakład Budowlany Zdzisław Błociński, realizacja lipiec - sierpień 2016
 86. Budowa parkingów wraz z chodnikami przy biurach na terenie Zakładów Chemicznych NITROCHEM - zleceniodawca Lech Sp. z o. o., realizacja wrzesień - grudzień 2016
 87. Wykonanie dojazdu do hurtowni materiałów budowlanych firmy MAT-BUD w Przysieku - zleceniodawca PW MATBUD Sp. z o. o., realizacja sierpień - wrzesień 2016
 88. Rozbiórka obiektów przy ul. Hetmańskiej w Bydgoszczy - zleceniodawca Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy, realizacja październik 2015
 89. Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy hali magazynowej w Więcborku, zleceniodawca Zakład Budowlany Zdzisław Błociński, realizacja listopad 2016
 90. Rozbiórka budynku oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni przy budowie galerii handlowej w miejscowości Brzoza - zleceniodawca EXPO-TRANS International, realizacja październik - grudzień 2016
 91. Budowa ulicy Przyleśnej w Bydgoszczy - zleceniodawca Stowarzyszenie budowy ulicy Przyleśnej, realizacja sierpień - listopad 2016
 92. Wykonanie terenów zielonych oraz dróg i parkingów przy ul. Techników w Bydgoszczy - zleceniodawca KONTBUD Sp. z o. o., realizacja listopad 2016 - luty 2017
 93. Wykonanie nawierzchni mineralnej wraz z wykonaniem podbudowy oraz warstwy odsączającej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Wierzbiczany - zleceniodawca Pałac Wierzbiczany - Inwestycje Sp. z o. o., realizacja listopad 2016 - kwiecień 2018
 94. Rozbiórka budynków na terenie przy ul. Grodzkiej 14-16 (dawny teatr kameralny) - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja styczeń - marzec 2017
 95. Wykonanie robót drogowych na terenie firmy SIROPOL - zleceniodawca PW Intech, realizacja luty - grudzień 2017
 96. Budowa ulicy Darłowskiej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej - zleceniodawca Stowarzyszenie na rzecz przebudowy ulicy Darłowskiej, realizacja grudzień 2016 - maj 2017
 97. Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - zleceniodawca Gmina Dąbrowa Chełmińska, realizacja sierpień 2016 - czerwiec 2017
 98. Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej - Skwer Fordoński - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja grudzień 2016 - czerwiec 2017
 99. Budowa placów manewrowych, dróg dojazdowych i chodników z kostki brukowej na terenie Zakładów Chemicznych NITROCHEM SA - zleceniodawca SAWOGAZ, realizacja sierpień - wrzesień 2017
 100. Ułożenie placu manewrowego z kostki brukowej wokół hali produkcyjnej - zleceniodawca EMAS Sp. o. o., realizacja sierpień - październik 2017
 101. Przebudowa placów, parkingów i chodników z kostki brukowej na terenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy - zleceniodawca Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa, realizacja sierpień 2017 - marzec 2018
 102. Prace drogowe przy rozbudowie szkoły podstawowej w miejscowości Tur - zleceniodawca BWJ Inwestycje, realizacja sierpień - grudzień 2017
 103. Wykonanie prac drogowych na terenie budowanej hali produkcyjno-magazynowej w Toruniu - zleceniodawca PB Różańscy, realizacja listopad - grudzień 2017
 104. Przebudowa i modernizacja nawierzchni placu szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja listopad 2017 - maj 2018
 105. Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury przy "małym" jeziorze Żniniskim w miejscowości Żnin - zleceniodawca Gmina Żnin, realizacja listopad 2017 - luty 2018
 106. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy - zleceniodawca Miasto Bydgoszcz, realizacja listopad - grudzień 2017
 107. Wykonanie placu manewrowego z płyt typu JUMBO na terenie Zakładów Chemicznych NITROCHEM - zleceniodawca Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., realizacja grudzień 2017